تهیه محصول اولیه از باغات استان فارس وزعفران و انجیر چیده شده از زمین های حاصلخیز در استهبان یکی از برجسته ترین مزیت های این شرکت می باشد

ارائه محصولات استان فارس یکی از اهداف این مجموعه است که از آب و هوای بسیار متنوعی برخوردار است . استان فارس دارای تنوع آب و هوای از بسیار گرم تا بسیار سرد را داراست . از این جهت محصولات بسیار متفاوتی از این استان رشد می کنند که قابلیت صادرات داشته و دارای کیفیت بالایی است . شهرستان استهبان با داشتن خاک بالقوه جهت رشد زعفران و انجیر ، شهرستان بوانات دارای گردو وکشمش صادراتی و شهرستان نیریز بهترین انار منطقه را دارد وفارس دارای رتبه اول در تولید انگور می باشد

لیست محصولات

خشکبار:

زعفران

انجیر

الو

خرما

گزاصفهان

گردو

بادام

کشمش


میوه :

سیب

انار

انگور


عسل:

عسل کنار

عسل گون

عسل بابونه

عسل مرکبات

عسل اویشن


صیفی جات :

گوجه

خیارگلخانه ای

سیب زمینی

پیاز