ترخیص کاران مجرب این شرکت می توانند با توجه به آشنایی کامل با قوانین گمرک عملیات گمرکی کالا را از صفر تا صد برای مشتریان به نحو احسن به انجام رسانند. نما یندگی های فعال ما در نقاط بندری و گمرکات ورودی در بندر عباس و بوشهر مطمئنا در بحث زمان و کیفیت تاثیر گذار خواهد بود

اگاهی کامل کارکنان به روند جدید گمرک دیجیتال

قانون امور گمرکی

آئین نامه اجرائی حمایت سرمایه گذاری

قانون واردات و صادرات

قانون حمل و نقل و عبور کالاها

ما را در روند خدمت با کیفیت یاری میکند

http://www.irica.gov.ir/